Du kan känna dig trygg hos oss!

Vi är certifierade som en Godkänd Bilverkstad

GBV – Ställer hårda krav på branschen och innebär en kvalitetssäkring för dig som konsument.  Vi blir årligen granskad av tredjepartskontrollanter.


Verkstaden följer alltid:

  • Lagar
  • Förordningar
  • Miljökrav
  • ARN:s beslut
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer på https://www.godkandbilverkstad.se/